Wednesday, September 10, 2008OBJEKTIF DAN FOKUS PROGRAM PPIK
Memperluaskan lagi aktiviti dan program yang akan dilaksanakan di bawah projek Pemberian Perkhidmatan Sejagat Fasa 5, KTAK
Memberi pendedahan kepada para peserta mengenai halatuju PPIK, mengurus, menyelaras dan memantau program dan aktiviti merapatkan jurang digital dan seterusnya mendapatkan maklum balas dari agensi-agensi kerajaan Persekutuan, kerajaan Negeri, agensi-agensi pelaksana dan juga agensi-agensi lain supaya dapat dimanfaatkan dan menambah baik program PPIK yang akan dilaksanakan.
Mempromosikan program dan aktiviti yang akan dilaksanakan di bawah bengkel PPIK supaya selari dengan Rangka Kerja Strategi Nasional dalam usaha merapatkan lagi jurang digital di kalangan kumpulan masyarakat luar bandar. Memastikan program-program yang akan dilaksanakan di bawah PPIK berjalan lancar, supaya kumpulan sasar mendapat faedah yang optima dan dapat mengambil bahagian dalam kegiatan ekonomi berasaskan ilmu (knowledge based economy
).
Tuesday, September 9, 2008

Pengenalan PPIK Ayer Hitam


Selamat datang ke PPIK AYER HITAM
Semasa Bengkel Komputer Dijalankan